Klubová soutěž - Pravidla

Pravidla:

Každý závod má své bodové ohodnocení dle svojí náročnosti a délky, které bude předem přiřazeno. V případě, že závod není v kalendáři bude dodatečně dopsán.

Bodové hodnocení závodů je v sekci „AKCE“ u každého jednotlivého závodu.

Body pro závodníka týmu se počítají podle rovnice:

B = [(Tv/Tsos) + (∑z – ωsos +1)/ ∑z] x 0,5 x Zkoef
B … výsledný počet bodů
Tv … čas vítěze kategorie
Tsos … čas SoSáka
∑z … počet závodníků v kategorii (i DNF)
ωsos … umístění SoSáka v kategorii
Zkoef … koeficient závodu

V případě umístění na stupních vítězů jsou připočítány bonifikační body takto:

za 1. místo - 3x počet poražených závodníků v kategorii, maximálně však 30% bodového hodnocení závodu
za 2. místo - 2x počet poražených závodníků v kategorii, maximálně však 20% bodového hodnocení závodu
za 3. místo - 1x počet poražených závodníků v kategorii, maximálně však 10% bodového hodnocení závodu

V oficiální výsledkové listině musí být uvedeno v údaji klub – Dexter Cycling !!!

Postup při zápisu do závodu do bodování:
Pro přihlášení na závod klikněte v záložce „AKCE“ na vybraný závod. Poté klikněte na tlačítko „ZÚČASTNÍM SE TÉTO AKCE“. Ostatní členové i návštěvníci pak uvidí, kolik členů týmu se dané akce zúčastní a samozřejmě kdo.
Při zápisu klikněte u této akce na „UPRAVIT MOJÍ ÚČAST“ a vyplňte všechny okénka a potvrďte.
Vše se pak samo započítá do bodování.